Gebruik van enige informatie verkregen middels de site Actorreact.nl en andere daaraan gelieerde websites gebeurt op risico van de gebruiker. Netwerk Mediawijsheid streeft ernaar te waarborgen dat de op deze site te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Netwerk Mediawijsheid als portal fungeert in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Netwerk Mediawijsheid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Netwerk Mediawijsheid en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Netwerk Mediawijsheid aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Netwerk Mediawijsheid vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van het Netwerk Mediawijsheid en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites welke door Netwerk Mediawijsheid en haar partners worden beheerd en ontwikkeld.

Tevens is Netwerk Mediawijsheid niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de servers van act-or-react.nl die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Netwerk Mediawijsheid geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door Netwerk Mediawijsheid worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Copyright
De rechten van intellectuele eigendom liggen bij Netwerk Mediawijsheid en de Nationale Wetenschapsagenda, tenzij anders vermeld. Voor het gebruik van content kan contact opgenomen worden via info@mediawijzer.net.

Contact
Voor vragen, opmerking of klachten kun je mailen naar info@mediawijzer.net.